Chương trình đang triển khai

Chương trình Ph.D Singapore - Đợt 2 Năm 2016

Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên Chương trình Học bổng Tiến sĩ tại Singapore – Đợt 2 năm 2016

Kết quả các chương trình học bổng Thạc sĩ Đông Nam Á và Tiến sĩ Sandwich năm 2016 thuộc dự án AUN/SEED-Net

Ban Thư ký dự án AUN/SEED-Net đã công bố kết quả các chương trình học bổng năm 2016 trong khuôn khổ dự án. Các ứng viên thành công của trường Đại học Bách Khoa TPHCM đã nhận được thư thông báo kết quả và đang chuẩn bị các bước tiếp theo cho đợt nhập học sắp tới.

Chương trình Intensive Course on Management of Technology (MOT) năm 2016 thuộc dự án AUN/SEED-Net

Trong khuôn khổ các chương trình đang triển khai của Dự án AUN/SEED-Net, năm 2016 Dự án tiếp tục triển khai khóa học “Intensive Course on Management of Technology (MOT)”. Đây là chương trình mới được bắt đầu triển khai triển khai từ giai đoạn 3 của dự án (2013-2018). Năm nay, khóa học sẽ tiếp tục được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia.

background