Tổng quan về dự án

Được thành lập vào tháng 4 năm 2001 tại Trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan, mạng lưới AUN/SEED-Net là mạng của các trường đại học kỹ thuật hàng đầu Đông Nam Á do Tổ chức JICA, Nhật Bản tài trợ cùng với sự hỗ trợ về mặt học thuật và nghiên cứu của 11 trường Đại học Kỹ thuật Nhật Bản. Trong khuôn khổ hợp tác này, mỗi trường đại học trong 19 trường thuộc 10 quốc gia Đông Nam Á trong mạng được gọi là trường thành viên. Trường thành viên của Việt Nam tham gia trong mạng bao gồm trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM. Dự án được thành lập với mục đích hỗ trợ nâng cao và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển nền công nghiệp của các quốc gia trong khu vực nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với thế giới.

Từ lúc dự án được thành lập, Trường Đại học Bách Khoa có 9 khoa có hợp tác với mạng bao gồm: Khoa Điện - Điện tử, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Kỹ thuật Xây, Khoa Công nghệ Hóa học, Khoa Địa chất - Dầu khí, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Khoa Cơ khí, Khoa Môi trường, Khoa Công nghệ Vật liệu.

Dự án đã trải qua hai giai đoạn thực hiện: giai đoạn 1 (2003 - 2008) và giai đoạn 2 (2008 - 2013). Giai đoạn 3 của dự án được bắt đầu được triển khai vào tháng 3/2013. Trong giai đoạn 3, mạng lưới AUN/SEED-Net sẽ tiếp nhận thêm 7 trường, viện trong khu vực Đông Nam Á: University of Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember từ Indonesia, Universiti Teknologi Malaysia và Universiti Putra Malaysia từ Malaysia, Mindanao State University - Illigan Institute of Technology từ Philippines, Kasetsart University và Thammasat University từ Thái Lan. Thêm vào đó, 3 trường Đại học của Nhật cũng tham gia vào Hiệp hội các trường Đại học hỗ trợ của Nhật Bản (JSUC): Nagoya University, Osaka University, and Tohoku University.

II. Các chương trình đang thực thi trong khuôn khổ dự án:

  1. Các chương trình học bổng

1.1.Chương trình Thạc sĩ tại các trường thành viên Đông Nam Á thuộc dự án

1.2.Chương trình Tiến sĩ ở Nhật

1.3.Chương trình Tiến sĩ Sandwich

1.4.Chương trình Tiến sĩ ở Singapore

1.5 Chương trình Integrated Graduate Program

2. Các chương trình hỗ trợ

2.1.Chương trình học tập ngắn hạn ở Nhật Bản

2.2.Chương trình viếng thăm ngắn hạn Nhật Bản

2.3.Chương trình nghiên cứu hợp tác

2.4.Chương trình Hội nghị vùng

2.5.Chương trình mời Giáo sư từ các trường Nhật Bản trong khuôn khổ dự án

2.6.Chương trình nghiên cứu cựu sinh viên

2.7.Chương trình nghiên cứu ngắn hạn ở Nhật Bản

2.8.Chương trình viếng thăm ngắn hạn ở các trường tại Đông Nam Á thuộc dự án

2.9.Chương trình nghiên cứu hợp tác với công nghiệp

2.10.Chương trình nghiên cứu đặc biệt dành cho cựu sinh viên

2.11. Chương trình nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề chung của khu vực

……………………….

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN

background